Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

2011-06-06 16:39

Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συναλλαγών χωρισμένους σε τέσσερεις ομάδες:

  • Απλές συναλλαγές
    Απλή καταχώριση συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές για οικονομική παρακολούθηση τζίρου, υπολοίπων και πληρωμών.
  • Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Χωρίς Σήμανση)
    Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ ΧΩΡΙΣ σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).
  • Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)
    Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).

Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τους τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να περιέχουν τα μενού του λογισμικού μόνο ότι χρειάζεστε. Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Τύποι Συναλλαγών". Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

 

Στήλη Ενεργός
Όταν είναι επιλεγμένο τότε ο Tύπος Συναλλαγής εμφανίζεται στα μενού του ΔΙΑΣ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συναλλαγές. Αν σε μια ομάδα δεν υπάρχει ούτε ένας τύπος επιλεγμένος τότε δεν εμφανίζεται η Ομάδα στα μενού του ΔΙΑΣ.

Στήλη Εισαγωγές με σημερινή ημ/νία
Όταν είναι επιλεγμένο τότε σε κάθε νέα συναλλαγή αυτού του τύπου χρησιμοποιείται η τρέχουσα ημερομηνία.

Στήλη Εισαγωγές με αυτόμ. αρίθμηση
Όταν είναι επιλεγμένο τότε σε κάθε νέα συναλλαγή αυτού του τύπου δίδεται στον Αρ.Παραστατικού αυτόματα ο επόμενος αριθμός από τον αριθμό που είχε η τελευταία συναλλαγή αυτού του τύπου.

Στήλη Παρακράτηση %
Πληκτρολογήστε το ποσοστό παρακράτησης (0-100) που επιδέχεται το παραστατικό. Λειτουργεί σε συγκεκριμένους τύπους παραστατικών.

Πίσω