Έκδοση 2.57.03

2020-01-13 23:32
  • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
    Α.ΕΠΙΣΤΡΟΦ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
  • Παραστατικά, εισαγωγή ως Εξοφλημένα
    Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί και στους Τύπους Συναλλαγής 'Διάφορες Πωλήσεις', 'Διάφορες Αγορές'
Πίσω