Έκδοση 2.57.07

2020-09-03 23:32
 • Προσθήκη Παραστατικών Με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ:
  T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  Α.ΕΠΙΣΤΡΟΦ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
  T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • Παραστατικά, εισαγωγή ως Εξοφλημένα
  Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί και στους Τύπους Συναλλαγής 'Διάφορες Πωλήσεις', 'Διάφορες Αγορές'
 • Νέες μετατροπές:
  Είσπραξη από Διάφορες Πωλήσεις και Απαίτηση από Διάφορες Αγορές

  Τι είναι οι Μετατροπές; Πώς χρησιμοποιούνται
Πίσω