Έκδοση 2.57.04

2020-02-17 23:32
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  Α.ΕΠΙΣΤΡΟΦ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 • Παραστατικά, εισαγωγή ως Εξοφλημένα
  Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί και στους Τύπους Συναλλαγής 'Διάφορες Πωλήσεις', 'Διάφορες Αγορές'
 • Νέες μετατροπές:
  Είσπραξη από Διάφορες Πωλήσεις και Απαίτηση από Διάφορες Αγορές

  Τι είναι οι Μετατροπές; Πώς χρησιμοποιούνται
Πίσω