Έκδοση 2.56.01

2019-01-20 21:09
 • Ενσωμάτωση Λογισμικού Τελεμετρίας
  Για να βοηθήσετε στη βελτίωση του ΔΙΑΣ, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά μας καθοδηγούν για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  Για να βοηθήσετε στη βελτίωση του ΔΙΑΣ, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά μας καθοδηγούν για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Τα δεδομένα που αποστέλλονται είναι ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές, στέλνουμε πράγματα όπως το χρόνο εκκίνησης, τα πιο χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά, τα σφάλματα λογισμικού, τα λειτουργικά συστήματα, ανάλυση οθόνης. 
   
  Δεν αποστέλλονται προσωπικές πληροφορίες.

  Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τηλεμετρίας
Πίσω