Έκδοση 2.56.05

2019-01-20 21:09
 • Έντυπο 'Υπόλοιπα Συναλλασσομένου'
  Υποστηρίζονται περισσότερες σελίδες εκτύπωσης.
 • Άναζήτηση Επαφής' από την κεντρική οθόνη
  H αναζήτηση γίνεται επιπλέον και στα πεδία: Επαγγελματική κατηγ., Γεωγρ.Ζώνη, Πωλητής, Σχέση (π.χ. Πελάτες, Πιθανοί Πελάτες, κτλ.)
 • 'Κινήσεις Προϊόντος'
  Προστέθηκαν οι στήλες 'Ημ/νία Λήξης' και 'Σημειώσεις'. Και οι δύο στήλες συμπληρώνονται στην 'Ανάλυση Παραγγελίας' ανά γραμμή προϊόντος.
 • Ενσωμάτωση Λογισμικού Τελεμετρίας
  Για να βοηθήσετε στη βελτίωση του ΔΙΑΣ, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά μας καθοδηγούν για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  Για να βοηθήσετε στη βελτίωση του ΔΙΑΣ, μπορείτε να στείλετε ανώνυμα τα στατιστικά στοιχεία χρήσης σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά μας καθοδηγούν για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε περισσότερο. Τα δεδομένα που αποστέλλονται είναι ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές, στέλνουμε πράγματα όπως το χρόνο εκκίνησης, τα πιο χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά, τα σφάλματα λογισμικού, τα λειτουργικά συστήματα, ανάλυση οθόνης. 
   
  Δεν αποστέλλονται προσωπικές πληροφορίες.

  Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τηλεμετρίας

 

Πίσω