Δωρεάν πακέτα FREE

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τώρα ένα από τα πακέτα FREE και να αρχίσετε να καταχωρείτε τους πελάτες και τις συναλλαγές της επιχείρησής σας. Δείτε πιο πακέτο σας εξυπηρετεί στην σελίδα ποιο πακέτο χρειάζεται η επιχείρηση μου.

 • Τα πακέτα FREE δίνονται δωρεάν, όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργούν κανονικά (δεν είναι DEMO) και  δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
   
 • Περιορισμοί πακέτων FREE: μπορείτε να καταχωρίσετε έως 50 επαφές,  έως 200 συναλλαγές, έως 10 προϊόντα και να αποστείλετε έως 4 φαξ/ημέρα.
   
 • Αν στο μέλλον αγοράσετε κάποιο πακέτο PRO, τα δεδομένα (πελατολόγιο, συναλλαγές, κλπ) που έχετε ήδη καταχωρήσει στο πακέτο BASIC, εισάγονται αυτόματα και στο πακέτο PRO.

Τα αρχεία ελέγχονται με πολλαπλά antivirus: www.VirusTotal.com, www.VirScan.org.

Οδηγίες κατεβάσματος πακέτου
Τα αρχεία εγκατάστασης είναι οργανωμένα σε φακέλους ανάλογα με την έκδοση τους
(π.χ. όνομα φακέλου 2.55/ για τα αρχεία της έκδοσης 2.55).
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για πρώτη φορά κατεβάστε τη τελευταία έκδοση.
Αν κατεβάζετε το ΔΙΑΣ για επανεγκατάσταση κατεβάστε την ίδια έκδοση με αυτή που χρησιμοποιούσατε.
Πακέτο  Όνομα Αρχείου
ΔΙΑΣ Πελατολόγιο dias_setup_ms0100.exe
ΔΙΑΣ Συναλλαγίες dias_setup_ms0200.exe
ΔΙΑΣ Τιμολόγηση dias_setup_ms0300.exe
ΔΙΑΣ Επιχείρηση dias_setup_ms0400.exe

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το κατάλληλο πακέτο
 

 

Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση 2.55.00

2017-11-13 00:50
 • Νέα Αναφορά 'Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών (Μ.Υ.Φ.) (Από - Έως)'
  Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και έλεγχο. Δεν επικοινωνεί ούτε αποστέλλει δεδομένα στο TAXIS
 • Νέες Αναφορές:
  - Εισπράξεις Πελατών (Από - Έως)
  - Πληρωμές προς Προμηθευτές (Από - Έως) 
 • Νέες Μετατροπές:
  - Προσφορά σε Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - Προσφορά σε Δ.Α
  - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  - Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  - Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 • Αναφορά 'Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή'
  προστέθηκαν οι στήλες "Κωδικός προϊόντος" και "Σημειώσεις" προϊόντος 
 • Αναφορές 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Πελάτη' και 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Προμηθευτή'
  προστέθηκε η στήλη "Κατηγορία Συναλλαγής" 
 • Μετατροπές 'Δημιουργία Είσπραξης' και 'Δημιουργία Πληρωμής'
  στο κείμενο της νέας είσπραξης/πληρωμής προστίθεται κείμενο 'Αφορά την Απαίτηση/Υποχρέωση με Ημ/νία: ηη/μ/εεεε',
  όπου ηη/μ/εεεε η ημερομηνία δημιουργίας της Απαίτησης/Υποχρέωσης 
 • 'Στοιχεία Επιχείρησης' προστέθηκε το πεδίο "Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού".
  Εφόσον είναι συμπληρωμένο μπορείτε να επιλέξετε τα παραστατικά στα οποία θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο έντυπο.

Έκδοση 2.54.02

2017-05-07 13:15
Χειρόγραφα παραστατικά
Καταργείται η αντίστοιχη ομάδα και όλα τα χειρόγραφα παραστατικά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα «Απλές Συναλλαγές». Απλοποιείται ο τρόπος χρήσης τους και καταργείται η υποχρεωτική σύνδεση με σειρά.  
 
Αντί αυτού υπάρχει η δυνατότητα ορισμού δημιουργίας του χειρόγραφου παραστατικού με αυτόματη αρίθμηση. Δείτε περισσότερα εδώ στην παράγραφο Εισαγωγές με αυτόμ. Αρίθμηση
 
Καρτέλα επαφής, πεδία: 'Περιοχή', 'Χώρα', 'T.K.'
Τα πλαίσια συμπλήρωσης κειμένου έχουν αντικατασταθεί με πλαίσια αυτόματης αναζήτησης και συμπλήρωσης κειμένου από τις υπάρχουσες καταχωρημένες τιμές του εκάστοτε πεδίου. 

Έκδοση 2.53

2014-04-09 18:56
Νέα αναφορά Τζίρος ανά Κατασκευαστή
Ο τζίρος προϊόντων ανά κατασκευαστή που πουλήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 
Νέα αναφορά Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή
Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Έκδοση 2.52

2014-03-13 14:21
Μετονομασία των Oμάδων καί των Τύπων Συναλλαγών
 
Η ομάδα συναλλαγών 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Αθεώρητα)' μετονομάστηκε σε 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Χωρίς Σήμανση)' και η ομάδα συναλλαγών 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (ΕΑΦΔΣΣ)' μετονομάστηκε σε 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)', αντίστοιχα.
Το 'Τ.Π.Υ. (Αθεώρητο)' μετονομάστηκε σε 'Τ.Π.Υ. (Χωρίς Σήμανση)', το 'Δ.Α (ΕΑΦΔΣΣ)' μετονομάστηκε σε 'Δ.Α (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)', κοκ.
 
Νέο παραστατικό με Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ
 
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων)
  Λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
Ακύρωση παραστατικού με Π.Τ. - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.),  για την Ακύρωση παραστατικού πλέον χρησιμοποιείται το Π.Τ. - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Επιλέξτε το παραστατικό προς ακύρωση και την μετατροπή 'Ακύρωση παραστατικού με ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ' από το εικονίδιο Μετατροπές.

Έκδοση 2.51

2014-02-24 11:00
Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποια παραστατικά μπορούν πλέον να εκδίδονται Αθεώρητα, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
 • Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Αθεώρητο)
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων Αθεώρητο)
  Λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ.Π.Υ.-Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Αθεώρητο)

Έκδοση 2.50

2014-02-06 13:02
Βελτιστοποίηση στην καταχώρηση παραγγελίας
(στα πακέτα ΔΙΑΣ Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Στο παράθυρο ‘Επιλογή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας)’ κάντε διπλό κλικ σε Προϊόν (ή Υπηρεσία) για να το εισάγετε στην παραγγελία. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και μετά την εισαγωγή έτσι ώστε να εντοπίσετε και να καταχωρήσετε το επόμενο προϊόν στην παραγγελία χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο ξανά. Επιπλέον πριν την εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) μπορείτε να ορίσετε την Ποσότητα.
 
Καταχώρηση παραγγελίας με χρήση Barcode Scanner
(μόνο στο ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Στο παράθυρο ‘Ανάλυση Παραγγελίας’ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Barcode για άμεση εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) στην παραγγελία με χρήση Barcode scanner. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση περισσότερων του ενός Barcode σε ένα Προϊόν (ή Υπηρεσία) από την καρτέλα του Προϊόντος.

Έκδοση 2.49

2014-01-17 11:20

Διορθώσεις σχετικά με τις στρογγυλοποιήσεις του ΦΠΑ για μικρά ποσά.

Έκδοση 2.48

2013-11-27 11:30
 • Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
  Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
   
  Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αθεώρητο
   
 • Τ.Π.Υ. (Αθεώρητο)
  Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του ποσοστού παρακράτησης. Τ.Π.Υ. με ποσά μεγαλύτερα από 300 ευρώ ετησίως υποχρεούνται να έχουν παρακράτηση η οποία είναι 20%. Επίσης κάθε Τ.Π.Υ. μπορεί να έχει παρακράτηση ανεξαρτήτως του ποσού.
   
 • Μετονομασία Χειρόγραφων Παραστατικών κατά ΓΓΠΣ
  Έγινε μετονομασία των Χειρόγραφων Παραστατικών έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. Παράδειγμα: το Πιστωτικό ΤΙΜ (Χειρόγραφο) μετονομαστηκε σε Π.Τ (Χειρόγραφο)
   
 • Α.Π.Υ. (Χειρόγραφο)
  Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του ποσοστού παρακράτησης.
   
 • Απλή Συναλλαγή 'Υποχρέωση'
  Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων 'Υποχρέωση Απλό' και 'Υποχρέωση Αναλυτικό'.
   
 • Αναφορά 'Αποθέματα'
  Προστέθηκε στήλη Συνολική Αξία στην οποία εμφανίζεται το συνολικό κόστος των Αποθεμάτων ανα Προϊόν σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του Προϊόντος.

Έκδοση 2.47

2013-07-02 12:17
 • Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
  Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
   
  Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Αθεώρητο 
  Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αθεώρητο
   
 • Συντελεστές ΦΠΑ
  Προστέθηκε δυνατότητα προεπιλογής του συντελεστή ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε περισσότερο στην επιχείρηση σας.
 • Συντελεστής ΦΠΑ Προϊόντος/Υπηρεσίας
  Ο συντελεστής ΦΠΑ του προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται πλέον στην καρτέλα του προϊόντος/υπηρεσίας και ΟΧΙ στην κατηγορία του προϊόντος/υπηρεσίας όπου ορίζονταν μέχρι τώρα. 

Έκδοση 2.46

2013-05-08 10:51
Η έκδοση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές που καθιστούν την έκδοση των Μηχανογραφημένων Παραστατικών με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, μέσω του ΔΙΑΣ, συμβατή με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ.
 
Ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) που χρησιμοποιείτε πρέπει επίσης να είναι συμβατός με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ
 
Σημειωτέον ότι η νέα έκδοση είναι επίσης συμβατή με τους Φορολογικούς Μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε ήδη.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά με Σήμανση
Έγινε μετονομασία έτσι ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς με την ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. 
 
Πιστωτικό ΤΠΥ
Καταργήθηκε. Χρησιμοποιείται ένα πιστωτικό τιμολόγιo για Προϊόντα και Υπηρεσίες.