Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2013-01-17

Από Ελένη

Θέμα Εισαγωγή ποσοστού έκπτωσης

Πώς μπορώ να εισάγω ποσοστό έκπτωσης κατά την καταχώρηση μίας νέας συναλλαγής (πχ στην έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Πίσω