Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2011-03-31

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:Διευκρινήσεις για ΔΙΑΣ-Επιχείρηση

Όπως σωστά γράψατε το πακέτο ΔΙΑΣ-Επιχείρηση είναι λογισμικό εμπορικής διαχείρισης με κάποια στοιχεία CRM.

Όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες σας, μπορείτε για κάθε πελάτη σας να κάνετε μία καταχώριση σαν Πελάτη και μία σαν Προμηθευτή. Κάθε φορά που συλλέγετε λάδια θα τα καταχωρείτε στην επαφή Προμηθευτή και τα αντισταθμιστικά οφέλη στην επαφή Πελάτη, όπου και μπορείτε να εκδίδεται χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα παραστατικά με μηδενική αξία.

Όσον αφορά τις Συναντήσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης επαναλαμβανόμενων επισκέψεων/συναντήσεων. Ανάλογες δυνατότητες όπως και χρήση ημερολογίου θα ενσωματωθούν σε μελλοντικές εκδόσεις.

Πίσω