Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2011-02-09

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α

Μπορείτε να ορίσετε ΦΠΑ ανά κατηγορία προϊόντος. Με τις κατηγορίες ομαδοποιούνται τα προϊόντα και έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τον συντελεστή ΦΠΑ σε κάθε προϊόν.

Πίσω