Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2011-02-08

Από ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Θέμα Τελευταία τιμή αγοράς.

Όταν περνάω τιμολόγιο προμηθευτή , γιατί δεν ανανεώνεται αυτόματα η τελευταία τιμή αγοράς του προιόντος , στον πίνακα κόστος στην καρτέλα του είδους?

Πίσω