Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2011-01-03

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:Update

Η υποστίρξη barcode θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες.
https://www.diassoftware.gr/news/dias-software-mellontikes-ekdoseis/

Πίσω