Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2011-01-03

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:αποστολή sms

Η δυνατότητα αποστολής SMS είναι διαθέσιμη μόνο στα πακέτα: ΔΙΑΣ-Πελατολόγιο και ΔΙΑΣ-Επιχείρηση.
Δείτε το συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών εδώ:
https://www.diassoftware.gr/features/

Πίσω