Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-12-17

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:δεν ξεκινα

Τερματίστε το λογισμικό και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εντοπίστε τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων
μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑ υπάρχουν δύο φάκελοι:
Autobackups\ και DB-Backup\

Εντοπίστε το πιο πρόσφατο αντίγραφο βάση ημερομηνίας μέσα σε αυτούς τους φακέλους, όπως επίσης και σε όποιον άλλο φάκελο διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας.

2. Αντιγράψτε το στην επιφάνεια εργασίας και μετονομάστε το σε “dias.mdb”*.
3. Αντιγράψτε το αρχείο “dias.mdb” μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑ
4. Εκκινήστε το λογισμικό και ελέγξτε τα δεδομένα σας.

* ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνισης επεκτάσεων γνωστών αρχείων για να διασφαλίσετε ότι θα γίνει ορθή μετονομασία του αρχείου.

Πίσω