Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-12-17

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:δεν ξεκινα

Το πιθνότερο είναι ότι έχει τραυματιστεί η βάση δεδομένων. Μπορεί να συμβεί ευκολότερα αν το λογισμικό εκτελείται από USB Flash δίκσκο.

Αν μπορείτε να εισέρθετε στην κεντρική οθόνη του λογισμικού από το μενού ρυθμίσεις επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Βάση δεδομένων > Ανασυγκρότηση δεδομένων" και επανεκκινήστε το λογισμικό.

Πίσω