Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-12-03

Από τιμολόγιο εκπτωσης

Θέμα Απάντηση:ekptoseis

Αν καταχωρείτε τα τιμολόγια σαν "απαιτήσεις", καταχωρήστε μία επιπλέον συναλλαγή, "πιστωτική απαίτηση" ώστε να μειωθεί το ποσό που σας οφείλει ο πελάτης. Μετά καταχωρήστε μία είσπραξη με το μειωμένο ποσό της οφειλής ώστε το υπόλοιπο του πελάτη σας να μηδενιστεί

Πίσω