Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-10-03

Από Κώστας

Θέμα Ευρετήριο πελατών/προμηθευτών

Γεια σας,

Θα συμβούλευα στα ευρετήρια πελατών/προμηθευτών να ενσωματωθεί η εξής δυνατότητα: πληκτρολογώντας την "Επωνυμία Επιχείρησης" γράμμα-γράμμα να γίνεται εστίαση στην αλφαβητικά συγγενέστερη επιλογή, ώστε να μην ψαχνόμαστε με το scroll bar όσοι έχουμε πολλές καταχωρήσεις.

Πίσω