Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-08-05

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:Συμβατότητα με Mac

Δεν θα υπάρξει έκδοση για Mac σύντομα.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μέσω κάποιoy PC Vitrual machine, όπως το VirtualBox: https://www.virtualbox.org

Πίσω