Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-08-05

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Έχετε κάνει αναβάθμιση στην έκδοση 2.21;
Η διαγραφή χειρόγραφων παραστατικών είναι διαθέσιμη από την έκδοση 2.21.

Πίσω