Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-06-27

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:Πιστωτική απαιτηση ή υποχρέωση

Ποια ακριβώς είναι η δυσλειτουργία; π.χ. όταν δημιουργείτε μία πιστωτική απαίτηση για κάποιο πελάτη μειώνεται το υπόλοιπο του;

Παρακαλούμε περιγράψτε μας τα βήματα που σας οδήγησαν στην δυσλειτουργία.

Πίσω