Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-06-26

Από Βαγγέλης

Θέμα Πιστωτική απαιτηση ή υποχρέωση

Και κάτι ακόμα νομίζω πως οι πιστωτικές απαιτήσεις δεν λειτουργούν στο πρόγραμμα

Πίσω