Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-04-29

Από Τεχνικό τμήμα

Θέμα Απάντηση:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καλημέρα.
Είναι γνωστό πρόβλημα το οποίο θα διορθωθεί σε επόμενη έκδοση. Δείτε εδώ https://www.diassoftware.gr/knownproblems/ πώς μπορείτε να το παρακάμψετε.

Πίσω