Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-04-26

Από ΔΙΑΣ λογισμικό

Θέμα Απάντηση:ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Ναι, αρκεί να προσθέσετε το πεδίο στις στήλες του καταλόγου πελατών:

Ανοίξτε το κατάλογο πελατών.
Κάντε κλίκ στο εικονίδιο "εργασίες" και στο "Επιλογη στηλών για εμφάνιση".
Επιλέξτε το ελεύθερο πεδίο ώστε να φαίνεται στον πίνακα σαν στήλη στον κατάλογο.
Τώρα μπορείτε να φιλτράρετε ως προς αυτό το πεδίο (με δεξί κλικ πάνω του) ή και να ταξινομήσετε ως προς αυτό το πεδίο.
Αφού εμφανίσετε με τα παραπάνω κριτήρια τους πελάτες που θέλετε, μπορείτε να κάνετε και την εκτύπωση.

Πίσω