Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-04-26

Από SP GIKAS

Θέμα ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Χαίρετε,

Μπορούμε να πάρουμε εκτύπωση πχ πελατών με βάση 1 οποιοδήποτε ελεύθερο παραμετρικό πεδίο ?

Πίσω