Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-04-15

Από ΔΙΑΣ λογισμικό

Θέμα Απάντηση:ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΠΑ

Για να αλλάξετε τους συντελεστές ΦΠΑ:
Κεντρική οθόνη -> Συναλλαγές -> Ρυθμίσεις Συναλλαγών -> Συντελεστές ΦΠΑ.

Αυτοί είναι οι συντελεστές που εμφανίζονται στις κατηγορίες προϊόντων.

Πίσω