Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-04-09

Από ΔΙΑΣ λογισμικό

Θέμα Υπόλοιπο αποθήκης και τιμή αγοράς στη φόρμα αναζήτησης προϊόντος

Ευχαριστούμε για τη πρόταση βελτίωσης του προγράμματος.
Θα την ενσωματώσουμε σε μία επόμενη έκδοση.

Πίσω