Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-03-23

Από Τεχνικό τμήμα

Θέμα Απάντηση:ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δείτε την αναφορά "Πωλήσεις προϊόντων ανά μήνα" στην οποία μπορείτε να δείτε την εμφάνιση των πωλήσεων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πίσω