Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-03-22

Από Τεχνικό Τμήμα

Θέμα Απάντηση:ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ->ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αυτό συμβαίνει μόνο για προϊόντα που δεν έχει οριστεί κατηγορία προϊόντος. Θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση. Προσωρινά δημιουργήστε μια κατηγορία προϊόντος με ΦΠΑ 21% (από το μενού Προϊόντα > Κατηγορίες προϊόντων») και αναθέστε την σε όλα τα προϊόντα χρησιμοποιώντας την καρτέλα προϊόντος.

Πίσω