Συζήτηση χρηστών ΔΙΑΣ

Ημερομηνία 2010-03-22

Από ΔΙΑΣ - Σχετικά με τις τιμές στη καρτέλα προϊόντων

Θέμα Απάντηση:Απάντηση:Προτεινομενες προσθηκες

Στη καρτέλα προϊόντος πρέπει να καταχωρήσετε την τιμή του προϊόντος χωρίς ΦΠΑ. Το ίδιο και στο πεδίο με το κόστος προϊόντος. Σε επόμενη έκδοση θα βάλουμε ένδειξη οτι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ.

Πίσω