Ηλεκτρονική δήλωση πακέτου ΔΙΑΣ

Είναι απαραίτητο να δηλώσετε την αγορά του πακέτου ΔΙΑΣ για να μπορεί να ενεργοποιηθεί στον υπολογιστή σας.

Πατήστε για εδώ για να κάνετε Ηλεκτρονική δήλωσ η του πακέτου ΔΙΑΣ