Μεταπωλητής λογισμικού ΔΙΑΣ


Γίνετε μεταπωλητής των πακέτων λογισμικού ΔΙΑΣ χωρίς δέσμευση συμβολαίου ή προαγορά αδειών χρήσης.

  • άμεση δημιουργία λογαριασμού μεταπωλητή online
  • αγορά προϊόντων online 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, με άμεση λήψη του τιμολογίου αγοράς (μέσω email)
  • προμήθεια 50% επί των πωλήσεων

Επιπλέον Οφέλη

Μετά τη 1η πώληση, ο μεταπωλητής λαμβάνει δωρεάν για δική του χρήση (δε μπορεί να το μεταπωλήσει) το πακέτο ΔΙΑΣ χρηματικής άξιας (αφαιρούμενης της έκπτωσης του μεταπωλητή) όσο οι πωλήσεις του.
Δηλαδή αν πουλήσετε το ΔΙΑΣ- Επιχείρηση (300 € - 50% έκπτωση μεταπωλητή = 150 € αξία πωλήσεων) λαμβάνετε το ΔΙΑΣ-Συναλλαγές (160€). 
Ο μεταπωλητής με το δωρεάν πακέτο λαμβάνει και εξάμηνο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων. Ανάλογα με την αξία των πωλήσεων του μπορεί να λάβει δωρεάν συμβόλαιο νέων εκδόσεων όπως έλαβε και τη πρώτη άδεια χρήσης.
 

Οδηγίες

Η έκπτωση του μεταπωλητή (προμήθεια) είναι εφικτή μόνο με τη χρήση της πλατφόρμας ShareIT. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε επακριβώς τις παρακάτω οδηγίες για την διασφάλιση της ορθής διαδικασίας αγοράς πακέτου για μεταπώληση.

 

Καλές πωλήσεις
Τμήμα Marketing - ΔΙΑΣ Software

Συχνές ερωτήσεις για τη μεταπώληση

Πώς γίνεται η Ενεργοποίηση του πακέτου PRO από τον τελικό πελάτη;

Πρέπει να αποσταλούν τα πλήρη στοιχεία πελάτη στην DiasSoftware για να καταχωρηθεί στα συστήματα τας και να μπορεί να αναγνωριστεί μοναδικά από το σύστημα ενεργοποίησης. Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού ο πελάτης κάνει αίτηση ενεργοποίησης συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και το email αγοράς η οποία αποστέλεται αυτόματα στην DiasSoftware. Μέσα σε λίγες εργάσιμες ώρες ο πελάτης λαμβάνει στο email αγοράς οδηγίες για την ενεργοποίηση του πακέτου στον Υπολογιστή του.