Αρχείο άρθρων

Έκδοση 2.57.07

2020-09-03 23:32
Προσθήκη Παραστατικών Με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ: T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση: Α.ΕΠΙΣΤΡΟΦ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Παραστατικά, εισαγωγή ως Εξοφλημένα Η λειτουργία μπορεί να εφαρμοστεί και στους Τύπους Συναλλαγής 'Διάφορες...

Έκδοση 2.57.00

2019-10-31 21:09
Μηχανογραφημένα Παραστατικά, έκδοση με παρελθοντική Ημ/νία Στο παράθυρο 'Τύποι Συν αλλαγών' προστέθηκε νεα επιλογή 'Έκδοση με τρέχουσα ημ/νία'.Εφόσον επιλεγεί ολα τα νέα παραστατικά εκδίδονται με την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος. Εφόσον δεν έχει επιλεγεί η ημερομηνία...

TALLOS IT

2018-02-05 23:36
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο, Κανάλι Πρέβεζας, 48100 Τηλ. & Φαξ: 2682 200541 Ιστοσελίδα προϊόντων ΔΙΑΣ: www.dias.tallosweb.com email: sales@tallosweb.com

Ενημερωτικό Δελτίο no.33

2017-11-13 23:54
​Νέα Έκδοση 2.55.00 Νέα Αναφορά 'Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών (Μ.Υ.Φ.) (Από - Έως)' Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και έλεγχο. Δεν επικοινωνεί ούτε αποστέλλει δεδομένα στο TAXIS. Νέες Αναφορές: - Εισπράξεις Πελατών (Από - Έως) - Πληρωμές προς Προμηθευτές...

Έκδοση 2.55.00

2017-11-13 00:50
Νέα Αναφορά 'Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών (Μ.Υ.Φ.) (Από - Έως)' Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και έλεγχο. Δεν επικοινωνεί ούτε αποστέλλει δεδομένα στο TAXIS.  Νέες Αναφορές: - Εισπράξεις Πελατών (Από - Έως) - Πληρωμές προς Προμηθευτές (Από - Έως)  Νέες...

Έκδοση 2.54.02

2017-05-07 13:15
Χειρόγραφα παραστατικά Καταργείται η αντίστοιχη ομάδα και όλα τα χειρόγραφα παραστατικά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα «Απλές Συναλλαγές». Απλοποιείται ο τρόπος χρήσης τους και καταργείται η υποχρεωτική σύνδεση με σειρά.     Αντί αυτού υπάρχει η δυνατότητα ορισμού δημιουργίας...

Πώς μπορώ να μηδενίσω την αρίθμηση στα παραστατικά;

2017-04-01 22:29
Δεν μπορείτε να μηδενίσετε την αρίθμηση σε μια Σειρα παραστατικών που χρησιμοποιείτε ήδη. Αυτό θα "χαλούσε" την έννοια της σείρας. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε νέες Σειρές για όλους τους τύπους παραστατικών. π.χ αν για το Τ.Δ.Α. είχατε την 'Σειρά Α' μπορείτε να δημιουργήσετε την 'Σειρά ΑΑ' ή την...

Η αρίθμηση των τιμολογίων έχει φτάσει στον αριθμό 9999 και δεν αυξάνει στον επόμενο αριθμό.

2016-02-17 23:40
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε ‘Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Σειρές Παραστατικών». Εντοπίστε την Σειρά για το εν λόγω παραστατικό και κάντε διπλό κλικ πάνω του.   Στην καρτέλα που εμφανίζεται τροποποιήστε το πεδίο ‘Έως’ και αλλάξτε την τιμή του από 9999 σε...

Ενημερωτικό Δελτίο no.32

2014-09-07 16:31
Νέα Έκδοση 2.54   Χειρόγραφα παραστατικά  Καταργείται η αντίστοιχη ομάδα και όλα τα χειρόγραφα παραστατικά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα «Απλές Συναλλαγές». Απλοποιείται ο τρόπος χρήσης τους και καταργείται η υποχρεωτική σύνδεση με σειρά.     Αντί αυτού υπάρχει η...

Έχω εκδώσει τιμολόγιο επί πιστώσει και ο πελάτης μου το εξόφλησε μετά από ημέρες. Όταν προσπάθησα να αλλάξω την κατάσταση του τιμολογίου σε «εξοφλημένο» το ΔΙΑΣ δεν το επέτρεψε. Τι πρέπει να κάνω έτσι ώστε να αντιληφθεί το σύστημα ότι έλαβα τα χρήματα;

2014-08-28 12:59
Η δυνατότητα τροποποίησης εκ των υστέρων ενός παραστατικού που έχει εκδοθεί ήδη είναι παράνομη και εσφαλμένη όσον αφορά την διαχείριση του ιστορικού συναλλαγών του πελάτη.  Η εξόφληση όλου ή μέρους του ποσού πρέπει να καταχωρείται την χρονική στιγμή που πραγματοποιείται.  Για τον...